background

صدور سند مالکیت المثنی

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

از آثار حقوقی هر ملک، سند مالکیت آن است.ممکن است بنا به دلایلی این سند دچار مشکلاتی شود که نیاز به دریافت سند المثنی باشد.اما صدور سند المثنی شرایط و قوانین خاص خود را دارد.چرا که ممکن است همه افراد شرایط لازم برای دریافت اینگونه سند را نداشته باشند.

مفوم سند و انواع آن

هر نوشته ای که بتوان در مقام دعوی یا دفاع به آن سند استناد کرد سند نام دارد.با توجه به ماده 1286 و 1289 استناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم بندی می شوند. مطابق این قانون به اسنادی رسمی می گویند که در دفاتر اسناد رسمی،املاک یا نزد یک مامور تنظیم می شوند . باقی اسناد که در این مکان ها تنظیم نشوند عادی تلقی می گردد.

سند المثنی در چه مواردی صادر می شود.

1-درصورت گم شدن یا سرقت سند مالکیت

2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن

3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد

شرایط دریافت سند المثنی در صورت گم شدن یا سرقت سند

هنگامی که سند بنا به دلیل مختلفی همچون گم شدن یا سرقت دیگر در دسترس نباشد.مالک می تواند سند المثنی دریافت کند.در این هنگام مالک باید به صورت کتبی دلیل در دسترس نبودن سند را اعلام کند. بعد از استشهاد و امضاء توسط کلانتری می تواند برگه را به اداره ثبت محلی که ملک در آن قرارداد تحویل دهد.بعد از ان که مراحل اداری ان طی شد اداره ثبت درخواست می کند سند در دفتر املاک تنظیم شود.با پشت سر گذاشتن مراحل فوق، ظرف مدت یک هفته درخواست سند در روزنامه منتشر می شود .چناچه تا 10 روز از انتشار سند شکایتی صورت نگیرد،سند المثنی صادر می شود.

چه نکاتی در روزنامه صادر می شود؟

1-نام و نام خانوادگی مالک

2-محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی

3-خلاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت 

 

در حال دریافت اطلاعات