background

انواع سند

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

سند تک برگی

این نوع سند ها اسنادی هستند که یک برگ دارند.این نوع سند ملک از سوی نهاد های رسمی کشور طراحی شده و به تایید رسیده اند.طراحی این نوع سند ملکی به نحوی است که در وهله اول می توان انچه در ان درج شده است را به راحتی خواند و در ضمن اصالتش را تایید کرد و از صحت سقمش مطمن شد

سند رهنی

سند ملکی رهنی از انجا که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود یک سند رسمی است.این سند مربوط به املاک است که در زمان خرید انها از وام و تسهیلات بانکی استفاده می شود .سند ملکی رهنی در واقع توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای تضمین پرداخت اقساط با وام گیرندگان تنظیم می شود به این صورت که شخص وام گیرنده در قبال مبلغی که از بانک دریافت کرده ملک خود را در گرو یا وثیقه بانک قرار می دهد .

سند مشاع

مشاع در لغت به معنی شراکت است زمانی که ملکی دارای چندین مالک است و سندی که برایش در نظر گرفته می شود مشاع نامیده میشود.زمانی که سند را میان چند شریک،به نوعی تسهیم می کنند و به اشتراک می گذارند سند ملک سند مشاع است

سند قولنامه ای 

این سند مترادف سند عادی است.به معنای سندی که توسط اداره ثبت تنظیم نشده و رسمی نباشد.قولنامه سند و نوشته ای است که با توافق طرفین معامله،مثلا خریدار ملیک یا فروشنده توسط مشاور املاک و مدیریت املاک نوشته می شود.قولنامه باید توسط فردی سرشناس و معتبر منعقد و به امضا برسد تا محکمه پسند باشد و از نظر قانونی بدون مشکل باشد.به دلیل آنکه سند قطعی برای خرید و فروش با اسناد قولنامه ای وجود ندارد این نوع سند ها اعتبار کمتری نسبت به سند رسمی و تک برگ دارند. 

سند وقفی

ملک اوقافی ملکی است که زمین ان متعلق به شخصی بوده و ان را وقف کرده است و اداره اوقاف این زمین را به صورت اقساط 99 ساله به شخص دیگر واگذار نموده است.شخصی که ملک اوقافی را خریداری می کند.باید سالیانه مبلغی را به داره اوقاف پرداخت کند که این مبلغ بسیار ناچیز است سند ملکی که عرصه ان وقف است،اگر کسی بخواهد در ملک ان ساختمان احداث کند باید عرصه را از متولی موقوفه اجاره کند یعنی در صورت ساخت و ساز در زمین های اوقافی می بایست از اداره اوقاف استعلام شود و مبلغی را هم به عنوان عوارض از سازنده دریافت کنند

سند ورثه ای 

زمانی که مالک ملکی فوت می کند طبق قانون ملک به وارث وی انتقال می یابد.در این مواقع به این ملک،ملک ورثه ای می گویند.سند ملکی که مالکش فوت کرده و هنوز ورثه ای برای خود سند جدید نگرفته اند.سند ورثه ای نام دارد .وارث می توانند با تسلیم نمودن مدارک به اداره ثبت مربوطه به اندازه سهم الارث خود را در خواست صدور سند مالکیت کنند.

سند مفروز

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار میرود که از نظر مقررات ثبتی قصد جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکا از سهم سایر شرکا در ملک معین مطرح باشد.یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را جداکنند به طور مستقل از ملک خود بهره برداری کنند ،باید ان ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان انان افراز شود.

در حال دریافت اطلاعات