background

نکات خرید ملک ورثه ای

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

نکات خرید ملک ورثه ای

ملکی که مالک ان فوت کرده و مالکیت ان به ورثه او منتقل شده است ملک ورثه ای می باشد در هنگام خرید ملک ورثه ای باید به نکاتی توجه شود تا در اینده به مشکلی مواجه نشوید .

احراز مالکیت 

گام اول در خرید ملک ورثه ای،احراز مالکیت ورثه است .اگر ملک مورد معامله از املاک موروثی باشد لازم است که سند مالکیت بنام شخصی که فوت کرده ،مهم ترین مدرک برای احراز مالکیت ورثه ،گواهی انحصار وراثت می باشد .

در این گواهی که از شورای حل اختلاف صادر می شود نام ورثه متوفی و میزان سهم الارث انان ذکر شده است .توصیه می گردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی در خرید این نوع املاک،علاوه بر رویت گواهی انحصار وراثت با رویت شناسنامه متوفی و یا استعلام از اداره ثبت احوال،احتمال وجود ورثه دیگر یررسی شود.

لزوم موافقت و امضا همه وراث 

در صورت تعدد وراث ،لازم است که همه ان ها در هنگام انجام معامله و تنظیم مبایعه نامه حضور داشته باشند و ان را امضا نمایند و یا این که به نیابت از ان ها وکیلشان حضور د اشته باشد و اگر بعضی از وراث سهم الارث خود را بفروشند ولی یک یا چند نفر از انان مبایعه نامه را امضا نکرده باشند و حاضر به فروش نشوند خریدار فقط از طریق دادگاه میتواند سایر ورثه را ملزم به فروش نماید چرا که ان تعداد وراث که مبایعه نامه را امضا کرده اند فقط نسبت به سهم خود حق فروش دارند.

در وقع تنظیم سند نیز لازم است که همه وراث یا وکیل انها حضور داشته باشند .در صورتی که ورثه یا بعضی از انان که حاضر به تنظیم سند رسمی نباشند باید خریدار از طریق دادگاه الزام انان را بخواهد .

ورثه صغیر 

اگر در بین وراث اشخاص کمتر از 15 سال وجود داشته باشند،براساس قانون از تصرف در اموال حقوقی مالی خود ممنوع خواهند بود و حق معامله انان به ولی یا قیم انان می باشد  اگر در بین وراث شخصی صغیر یا محجوری وجود داشته باشد که دارای قیم باشد قیم راسا مجاز به فروش اموال غیر منقول صغیر نیست بلکه در ابتدا باید قصد خود را از فروش ملک به اداره سرپرستی قوه قضاییه اعلام کند سپس دادستان صلاح ضغیر را بررسی نماید و در صورت احراز از این امر اجازه فروش ملک را بدهد.

نتیجه این که خریدار میبایست از کسی که مدعی قیمومیت است علاوه بر قیم نامه ،مجوز دادگاه سرپرستی مربوط مبنی بر اجاره فروش ملک صغیر را مطالبه کند .

وصیت نامه 

مطابق با قوانین موضوعه ایران ، اشخاص میتوانند تا سقف یک سوم اموال خود را وصیت نمایند .

وصیت نامه ممکن است به صورت رسمی یا عادی باشد.یکی از مشکلات املاک ورثه ای وجود وصیت نامه عادی است که ممکن است پس از انجام معامله ارائه شود بنابراین تصویه می گردد  که احتمال وجود وصیت نامه به طور کامل بررسی گردد .

مدارک لازم برای انتقال ملک ورثه ای

اگر بین ورثه اختلافی در فروش ملک وجود نداشته باشد می توانند برای فروش ملک اقدام نمایند جهت انجام این کار علاوه بر مدارکی که به طور معمول برای تنظیم سند رسمی نیاز است میبایست گواهی انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیات بر ارث نیز وجود داشته باشد گواهی حصر وراثت باید توسط شورای حل اختلاف برابر با اصل شده و ارزش قید شده در این گواهی باید بالای سه میلیون تومان باشد در غیر این صورت امکان انتقال ملک با استناد گواهی انحصار وراثت زیر سه میلیون تومان نیست . اگر این ورثه فوت کرده باشد گواهی انحصار وراثت او نیز لازم است .

در حال دریافت اطلاعات