background

نقش بنچاق در معاملات ملکی

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

از گذشته تا کنون همواره انسان ها در تلاش بودند تا بخشی از درامد خود را صرف خرید ملک و زمین کنند. این اموال که به عنوان اموال غیر منقول میتوان از ان نام برد ممکن است دارای یکسری تبعات حقوقی برای مالک و بعد از مرگ او برای وارثین درپی داشته باشد. به همین منظور مالکان در تلاش هستند تا اموال غیر منقولشان را به ثبت برسانند. در نتیجه همین امر باعث شد تا سند های رسمی به وجود ایند. بنچاق یکی از انواع این اسناد به شمار میاید که مراحل قانونی مربوط به خود را دارد وباید هرچه سریع تر به سند تک برگ تبدیل شود.

ماهیت بنچاق و چگونگی تبدیل آن به سند تک برگ

با توجه به ماده 1284 قانون مدنی, هر نوشته ای که بتوان به وسیله ان در مقام دعوی برای دفاع از خود ارائه داد سند عادی و رسمی وجود دارد. سند عادی همانطور که از اسمش پیداست توسط فرد عادی تنظیم میشود. اما سند رسمی توسط مامور و در مراجع رسمی تنظیم میشود.

اثبات اموال برای افراد همواره از اهمیت بالایی برخوردار است. در گذشته تنظیم سند رسمی, از الزامات نبوده است و افراد برای خرید ملک و زمین بنچاقی را به صورت دست نویس تهیه میکردند و به امضا بزرگان محل می رسید. اما امروزه بعد از تصویب قانون ثبت، برگه ای به نام بنچاق تهیه میشود و بعد ازتنظیم در دفتر اسناد رسمی در اختیار افراد قرار می گیرد. بنچاق های امروز به صورت تایپی و در برگه (آ4) هستند.

تفاوت بنچاق با مبایعه نامه

قبل از تصویب قانون ثبت، بنچاق همان مبایعه نامه بود. اما امروزه رو نوشتی از سند است که با مبایعه نامه تفاوت هایی دارد. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا به تعریف مبایعه نامه میپردازیم.

یکی از انواع سندها عادی در قانون مدنی، مبایعه نامه نام دارد که جهت خرید و فروش ملک از ان استفاده می شود. در مبایعه نامه تمام مشخصات طرفین، مقدار مبلغ پرداختی و تمام تعهدات در آن ذکر می شود

اما بنچاق، یک رو نوشت از سند است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده و نمی توان آن را انکار کرد و تنها می توان ادعای جعلی بودن سند را داشت.

تفاوت بنچاق با سند رسمی

با توجه به آنکه می توان سند را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرد، بنابراین از انواع سندهای عادی به شمار می آید.

شایان ذکر است، در صورت گم کردن رو نوشت سند رسمی که توسط دفاتر اسناد رسمی به طرفین قرارداد داده می شود، فرد می تواند، مجددا به دفتر تنظیم مراجعه کرده و تقاضای صدور مجدد بنچاق را نماید. دفترخانه پس از انجام استعلامات لازم مجددا رونوشتی از سند رسمی را به متقاضی خواهد داد.

در حال دریافت اطلاعات