background

خرید خانه قولنامه ای

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

1) خرید خانه قولنامه ای به ظاهر خیلی مشکل دار به نظر نمی رسد اما مسائل پیچیده ای را به همراه دارد .البته در قانون مدنی منعی برای خرید و فروش خانه های فاقد سند وجود ندارد .

2) باید به این نکته توجه کنید که قولنامه، یک سند عادی به حساب می آید . هر چند سند عادی در مرجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند، اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه می توان به آن استناد نمود .با توجه به این توضیحات می توان گفت خرید خانه قولنامه ای معتبر است البته به شرط رعایت تمامی نکات حقوقی.

3) مشکلات خرید خانه قولنامه ای

در خرید خانه قولنامه ای ممکن است از دو جهت برای خریدار مشکلاتی ایجاد شود.اول اینکه فروشنده، مالک واقعی ملک نباشد ،دوم اینکه مالک خانه را بیش از یک نفر بفروشد .در صورتی که قصد دارید خرید خانه قولنامه ای را انجام دهید باید حتما پیگیر سلسله قولنامه های ملک باشید.

4)با دسترسی به قولنامه های پیشین می توانند خریداران پیشین را شناسایی کرده و در نهایت به سند مادر ملک، یا بنجاق ملک برسید.در نهایت می توانید استعلامات مورد نیاز را روی سند یا بنجاق انجام داده وصحت و اعتبار آن را متوجه شوید.

5) شیوه های خرید خانه قولنامه ای

ابتدا باید بدانید که ملک در دو حالت زیر به صورت قولنامه ای خرید و فروش می شود .اول اینکه ملک موردنظر به طور کل فاقد سند بوده و صرفا بنجاق دارد .دوم آن که ملک مورد نظر حاصل تفکیک یک زمین است که زمین مادر سند دارد،اما قطعات تفکیک شده فاقد سند هستند.

6)البته همیشه و در تمام معاملات قولنامه ای نیاز به دسترسی به تمام قولنامه ها نیست .یکی از این شرایط حالتی است که فروش ملک توسط تعاونی ها انجام می شود.در این حالت می توانید با مراجعه به دفتر آن تعاونی اطلاعات موردنیاز برای اطمینان از سلامت معامله را بدست آورید . 

7) با توجه به توضیحات ارائه شده ، جواب این سوال که آیا خرید خانه قولنامه ای خوب است یا نه را داده ایم.همان طور که می بینید ،در صورتی که نکات گفته شده را رعایت کنید ،می توانید بدون نگرانی اقدام به خرید خانه قولنامه ای کنید .

در حال دریافت اطلاعات